Cennik

 • Badanie okulistyczne 250 zł
 • Badanie okulistyczne Medycyna Pracy 250 zł
 • Pomiar ciśnienia śródgałkowego z uwględnieniem grubości rogówki 70 zł
 • Pachymetria - pomiar grubości rogówki 40 zł
 • Mikroskopia konfokalna RCM 400 zł
 • Badanie OCT jedno oko 200 zł
 • Badanie OCT dwoje oczu 300 zł
 • Angio-OCT jedno oko 250 zł
 • Angio-OCT dwoje oczu 350 zł
 • Kwalifikacja do iniekcji doszklistkowej 250 zł
 • PAKIET AMD/DME/ZAKRZEP (KWALIFIKACJA+OCT+WIZYTA+LEK EYLEA) 1000 zł
 • Iniekcja podspojówkowa 200 zł
 • Aplikacja zatyczek punktów łzowych: rozpuszczalne 400 zł/dwoje oczu
 • Aplikacja zatyczek punktów łzowych: stałe, typu "Parasol" 350 zł/1 oko; 600 zł/dwoje oczu
 • Ekspresja mechaniczna gruczołów Meiboma 250 zł
 • Płukanie dróg łzowych 250 zł
 • Aplikacja soczewki opatrunkowej 60 zł/1 oko
 • Usunięcie ciała obcego 250 zł
 • Usunięcie szwów rogówkowych 300 zł
 • Abrazja rogówki 250 zł
 • Konsultacja z abrazją rogówki oraz aplikacją soczewki opatrunkowej 350 zł
 • Laser Nd-YAG kapsulotomia 350 zł
 • Laser Nd-YAG iridotomia 400 zł
 • Kwalifikacja do zabiegów powiekowych 200 zł
 • Plastyka powiek górnych (usunięcie nadmiaru wiotkiej skóry) 3900 zł
 • Usunięcie chirurgiczne gradówki Od 600 zł
 • Ostrzyknięcie gradówki 200 zł
 • Dobór miękkich soczewek kontaktowych 250 zł
 • Wystawienie zaświadczenia lekarskiego (bez wizyty) 100 zł
 • Wystawienie recepty (kontynuacja leczenia, bez wizyty) 50 zł
 • Teleporada 150 zł