Cennik

 • Badanie okulistyczne 150 zł
 • Badanie okulistyczne Medycyna Pracy 150 zł
 • Pomiar ciśnienia śródgałkowego z uwględnieniem grubości rogówki 40 zł
 • Pachymetria - pomiar grubości rogówki 30 zł
 • Mikroskopia konfokalna RCM 300 zł
 • Badanie OCT jedno oko 100 zł
 • Badanie OCT dwoje oczu 180 zł
 • Angio-OCT jedno oko 120 zł
 • Angio-OCT dwoje oczy 200 zł
 • Kwalifikacja do iniekcji doszklistkowej 150 zł
 • Iniekcja doszklistkowa: Lucentis 1000 zł
 • Iniekcja doszklistkowa Eylea 1000 zł
 • Iniekcja podspojówkowa 120 zł
 • Aplikacja soczewki opatrunkowej 40 zł
 • Usunięcie ciała obcego 150 zł
 • Usunięcie szwów rogówkowych 200 zł
 • Abrazja rogówki 120 zł
 • Konsultacja z abrazją rogówki oraz aplikacją soczewki opatrunkowej 250 zł
 • Laser Nd-YAG kapsulotomia 220 zł
 • Laser Nd-YAG iridotomia 280 zł
 • Kwalifikacja do zabiegów powiekowych 100 zł
 • Plastyka powiek górnych (usunięcie nadmiaru wiotkiej skóry) 2500 zł
 • Usunięcie chirurgiczne gradówki Od 500 zł
 • Ostrzyknięcie gradówki 120 zł
 • Dobór miękkich soczewek kontaktowych 180 zł
 • Wystawienie zaświadczenia lekarskiego 50 zł
 • Wystawienie recepty 50 zł
 • Telewizyta 100 zł