Cennik

 • Badanie okulistyczne 180 zł
 • Badanie okulistyczne Medycyna Pracy 180 zł
 • Pomiar ciśnienia śródgałkowego z uwględnieniem grubości rogówki 50 zł
 • Pachymetria - pomiar grubości rogówki 30 zł
 • Mikroskopia konfokalna RCM 300 zł
 • Badanie OCT jedno oko 100 zł
 • Badanie OCT dwoje oczu 180 zł
 • Angio-OCT jedno oko 150 zł
 • Angio-OCT dwoje oczu 220 zł
 • Kwalifikacja do iniekcji doszklistkowej 150 zł
 • Promocyjny pakiet AMD/DME zakończony iniekcją 1000 zł
 • Iniekcja podspojówkowa 120 zł
 • Aplikacja zatyczek punktów łzowych: rozpuszczalne 400 zł/dwoje oczu
 • Aplikacja zatyczek punktów łzowych: stałe, typu "Parasol" 350 zł/1 oko; 600 zł/dwoje oczu
 • Ekspresja mechaniczna gruczołów Meiboma 180 zł
 • Płukanie dróg łzowych 180 zł
 • Aplikacja soczewki opatrunkowej 40 zł
 • Usunięcie ciała obcego 180 zł
 • Usunięcie szwów rogówkowych 250 zł
 • Abrazja rogówki 150 zł
 • Konsultacja z abrazją rogówki oraz aplikacją soczewki opatrunkowej 280 zł
 • Laser Nd-YAG kapsulotomia 220 zł
 • Laser Nd-YAG iridotomia 280 zł
 • Kwalifikacja do zabiegów powiekowych 100 zł
 • Plastyka powiek górnych (usunięcie nadmiaru wiotkiej skóry) 2900 zł
 • Usunięcie chirurgiczne gradówki Od 500 zł
 • Ostrzyknięcie gradówki 120 zł
 • Dobór miękkich soczewek kontaktowych 200 zł
 • Wystawienie zaświadczenia lekarskiego 80 zł
 • Wystawienie recepty 50 zł
 • Telewizyta 100 zł