Cennik

 • Badanie okulistyczne 200 zł
 • Badanie okulistyczne Medycyna Pracy 200 zł
 • Pomiar ciśnienia śródgałkowego z uwględnieniem grubości rogówki 70 zł
 • Pachymetria - pomiar grubości rogówki 40 zł
 • Mikroskopia konfokalna RCM 400 zł
 • Badanie OCT jedno oko 150 zł
 • Badanie OCT dwoje oczu 250 zł
 • Angio-OCT jedno oko 200 zł
 • Angio-OCT dwoje oczu 300 zł
 • Kwalifikacja do iniekcji doszklistkowej 200 zł
 • Promocyjny pakiet AMD/DME zakończony iniekcją lekiem Eylea/Lucentis 1000 zł
 • Iniekcja podspojówkowa 150 zł
 • Aplikacja zatyczek punktów łzowych: rozpuszczalne 400 zł/dwoje oczu
 • Aplikacja zatyczek punktów łzowych: stałe, typu "Parasol" 350 zł/1 oko; 600 zł/dwoje oczu
 • Ekspresja mechaniczna gruczołów Meiboma 200 zł
 • Płukanie dróg łzowych 200 zł
 • Aplikacja soczewki opatrunkowej 50 zł/1 oko
 • Usunięcie ciała obcego 180 zł
 • Usunięcie szwów rogówkowych 250 zł
 • Abrazja rogówki 200 zł
 • Konsultacja z abrazją rogówki oraz aplikacją soczewki opatrunkowej 300 zł
 • Laser Nd-YAG kapsulotomia 250 zł
 • Laser Nd-YAG iridotomia 300 zł
 • Kwalifikacja do zabiegów powiekowych 150 zł
 • Plastyka powiek górnych (usunięcie nadmiaru wiotkiej skóry) 3000 zł
 • Usunięcie chirurgiczne gradówki Od 500 zł
 • Ostrzyknięcie gradówki 150 zł
 • Dobór miękkich soczewek kontaktowych 200 zł
 • Wystawienie zaświadczenia lekarskiego (bez wizyty) 80 zł
 • Wystawienie recepty (kontynuacja leczenia, bez wizyty) 50 zł
 • Teleporada 100 zł