AMD wysiękowe — potencjalne skutki i możliwości leczenia

AMD wysiękowe charakteryzuje się szybkim przebiegiem i jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku u osób starszych. Skuteczną metodą leczenia jest wczesne podanie leków hamujących wzrost naczyń bezpośrednio do ciała szklistego oka. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (age-related macular degeneration – AMD), a szczególnie jego postać wysiękowa, jeśli nie jest odpowiednio i szybko leczone, może prowadzić do znacznej […]

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem —AMD — przyczyny, rodzaje i skutki

AMD to najczęstsza przyczyna utraty wzroku u osób po 50. roku życia. Objawy często nie zostają rozpoznane na czas, wskutek czego do leczenia dochodzi ze znacznym opóźnieniem. Przyczyna AMD nadal nie jest poznana. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (age-related macular degeneration – AMD) to zmiany związane ze starzeniem się zachodzące w centralnej części siatkówki u […]

Zaćma. Przyczyny, objawy i leczenie katarakty

Zaćma jest chorobą powodującą zmętnienie soczewki, co może być odczuwane w postaci obniżenia ostrości wzroku. Większość przypadków zaćmy to tzw. zaćma starcza, występująca u osób po 55. roku życia. Zaćma (katarakta) to grupa chorób przebiegających ze zmętnieniem soczewki i powodujących – w zależności od lokalizacji – różne objawy. Zaćmę możemy podzielić m. in. na wrodzoną […]

Jaskra. Przyczyny, objawy i leczenie

Jaskra to choroba prowadząca do neuropatii nerwu wzrokowego. W jej przebiegu może dojść do trwałego i nieodwracalnego upośledzenia wzroku. Jaskra (łac. Glaucoma) to postępująca neuropatia nerwu wzrokowego objawiająca się charakterystycznymi ubytkami w polu widzenia i typowym wyglądem tarczy nerwu wzrokowego. Często, ale nie zawsze, związana jest z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Jaskrę możemy podzielić na: pierwotną, […]

Choroby siatkówki. Najpopularniejsze schorzenia i problemy wymagające natychmiastowego leczenia

Siatkówka oka to cienka błona, która pokrywa wnętrze gałki ocznej. Niektóre jej choroby wymagają pilnej interwencji medycznej, w przeciwnym razie mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku. Chociaż większość chorób w okulistyce nie wymaga natychmiastowej pomocy, w niektórych przypadkach wymagane jest szybkie działanie. Dzięki sprawnemu przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego oraz wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu okulistycznego jakim jest np. […]

Zespół suchego oka – przyczyny, objawy i leczenie

Zespół suchego oka (łac. keratokonjunktivitis sicca) to niejednorodna grupa schorzeń, która spowodowana jest nieprawidłowym wydzielaniem lub zmienionymi właściwościami filmu łzowego. Zespół suchego oka jest stosunkowo częstym schorzeniem powodującym pieczenie i uczucie piasku pod powiekami. Na zespół suchego oka cierpi na świecie od 5% do 34% całej populacji. Chociaż choroba może dotknąć każdego, to częstość jej […]

Choroby rogówki – zapalenia, zwyrodnienia i inne schorzenia

Termin „choroby rogówki” odnosi się do niejednorodnej grupy schorzeń o różnym przebiegu i podłożu. Leczenie chorób rogówki często jest trudne i przewlekłe, dlatego niewielu okulistów podejmuje się prowadzenia pacjentów ze skomplikowanymi i rzadkimi chorobami rogówki. Rogówka to przezroczysta przednia błona oka składająca się z pięciu warstw. Pełni ona funkcje ochronne oraz, jako pierwszy ośrodek skupiający, odgrywa ważną […]

Dystrofia rogówki. Przyczyny, objawy i leczenie

Dystrofia rogówki to rzadka choroba o podłożu genetycznym, która występuje zwykle w obu oczach. Wywołuje zmiany, które mogą prowadzić do zaburzenia funkcji rogówki oraz pogorszenia ostrości wzroku. Sposób dziedziczenia choroby, czas wystąpienia pierwszych objawów, ich charakter, przebieg i rokowanie zależą od typu uszkodzenia genetycznego. Przyczyny dystrofii rogówki Dystrofie rogówki obejmują grupę ponad 20 chorób o podłożu […]