Zakrzep żył siatkówki – BRVO i CRVO – przyczyny, objawy, leczenie

Zakrzepy żył siatkówki to druga pod względem częstości naczyniowa choroba siatkówki, która powoduje pogorszenie widzenia. Wczesne wdrożenie leczenia może zapobiec komplikacjom. W poniższym artykule przedstawimy i omówimy przyczyny, objawy i sposoby leczenia zakrzepu żył siatkówki. Rodzaje zakrzepu żył siatkówki Wyróżnia się dwa rodzaje zakrzepu żył siatkówki: Zakrzep żyły środkowej siatkówki – (CRVO, ang. central retinal […]

Erozja rogówki – przyczyny, objawy uszkodzenia, metody leczenia

Erozja rogówki, to uszkodzenie powierzchownych warstw nabłonka rogówki. Chociaż niewielkie urazy goją się najczęściej w ciągu kilku dni, dają bardzo silne objawy bólowe. Uszkodzenie powierzchownych warstw nabłonka rogówki najczęściej ma miejsce w wyniku urazów mechanicznych, np. gałęzią, kartką, palcem, soczewką czy ciałem obcym. Mikrourazy goją się zazwyczaj w ciągu 2-3 dni, a ostrość wzroku powraca […]

Cukrzycowy obrzęk plamki – DME – przyczyny, objawy i możliwości leczenia

Cukrzycowy obrzęk plamki jest częstym powikłaniem cukrzycy i najczęstszą przyczyną utraty wzroku u tej grupy osób. Nowoczesne metody leczenia są w stanie zatrzymać i odwrócić obniżenie ostrości wzroku. Przyczyny DME Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) to obecność płynu lub wysięków twardych w odległości 1 DD (disc diameter – średnica tarczy nerwu wzrokowego) od centrum plamki, czyli […]

AMD wysiękowe — potencjalne skutki i możliwości leczenia

AMD wysiękowe charakteryzuje się szybkim przebiegiem i jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku u osób starszych. Skuteczną metodą leczenia jest wczesne podanie leków hamujących wzrost naczyń bezpośrednio do ciała szklistego oka. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (age-related macular degeneration – AMD), a szczególnie jego postać wysiękowa, jeśli nie jest odpowiednio i szybko leczone, może prowadzić do znacznej […]

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem —AMD — przyczyny, rodzaje i skutki

AMD to najczęstsza przyczyna utraty wzroku u osób po 50. roku życia. Objawy często nie zostają rozpoznane na czas, wskutek czego do leczenia dochodzi ze znacznym opóźnieniem. Przyczyna AMD nadal nie jest poznana. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (age-related macular degeneration – AMD) to zmiany związane ze starzeniem się zachodzące w centralnej części siatkówki u […]

Zaćma. Przyczyny, objawy i leczenie katarakty

Zaćma jest chorobą powodującą zmętnienie soczewki, co może być odczuwane w postaci obniżenia ostrości wzroku. Większość przypadków zaćmy to tzw. zaćma starcza, występująca u osób po 55. roku życia. Zaćma (katarakta) to grupa chorób przebiegających ze zmętnieniem soczewki i powodujących – w zależności od lokalizacji – różne objawy. Zaćmę możemy podzielić m. in. na wrodzoną […]

Jaskra. Przyczyny, objawy i leczenie

Jaskra to choroba prowadząca do neuropatii nerwu wzrokowego. W jej przebiegu może dojść do trwałego i nieodwracalnego upośledzenia wzroku. Jaskra (łac. Glaucoma) to postępująca neuropatia nerwu wzrokowego objawiająca się charakterystycznymi ubytkami w polu widzenia i typowym wyglądem tarczy nerwu wzrokowego. Często, ale nie zawsze, związana jest z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Jaskrę możemy podzielić na: pierwotną, […]

Choroby siatkówki. Najpopularniejsze schorzenia i problemy wymagające natychmiastowego leczenia

Siatkówka oka to cienka błona, która pokrywa wnętrze gałki ocznej. Niektóre jej choroby wymagają pilnej interwencji medycznej, w przeciwnym razie mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku. Chociaż większość chorób w okulistyce nie wymaga natychmiastowej pomocy, w niektórych przypadkach wymagane jest szybkie działanie. Dzięki sprawnemu przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego oraz wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu okulistycznego jakim jest np. […]

Zespół suchego oka – przyczyny, objawy i leczenie

Zespół suchego oka (łac. keratokonjunktivitis sicca) to niejednorodna grupa schorzeń, która spowodowana jest nieprawidłowym wydzielaniem lub zmienionymi właściwościami filmu łzowego. Zespół suchego oka jest stosunkowo częstym schorzeniem powodującym pieczenie i uczucie piasku pod powiekami. Na zespół suchego oka cierpi na świecie od 5% do 34% całej populacji. Chociaż choroba może dotknąć każdego, to częstość jej […]